Technology from the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology: Discuss how we may differentiate high-quality handcraft from handcraft of lower quality by studying archaeological objects.

august 8, 2016

0

IMG_9215

                                                                        Examination 20.05.2016.                                     […]

Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder.

januar 30, 2016

0

1_49

Eksamensbesvarelse 07.01.2016 ARK2011 Høst 2015 Forhistorisk arkeologi Det humanistiske fakultet. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tid: mandag 4.januar kl 10:30 – torsdag 7.januar kl 14:30 Innlevering: Fronter Oppgave 3: Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder. En analyse av bostedsfortolkning, problemer og muligheter: I Norge […]

Posted in: Alle

Drøft neolitiseringsprosessen i Skandinavia. Sammenlikn minst to geografiske regioner

januar 5, 2016

0

-d=85&p=1892&t=4&

I denne teksten vil jeg drøfte overgangen fra mesolitikum til neolitikum ved Vistehola i Norge og Åmose i Danmark. Ut ifra disse to stedene kan man drøfte likhetstrekk og forskjeller mellom de to områdene. Ved å sette disse to områdene opp i mot hverandre ved innføringen av jordbruket kan man danne seg et bilde av […]

Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler.

desember 18, 2015

0

images (26)

Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler. Klikk på denne lenken for å lese hele oppgaven: Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler. (.PDF format på Universitetsoppgaven.)

Norrøn og keltisk kultur: Kristningen av Irland og Norge.

desember 17, 2015

3

celtic-cross

Eksamensbesvarelse 27.11.2015 MAS1510 Høst 2015 Innføring i norrøn og keltisk kultur. Det humanistiske fakultet. Institutt for lingvistiske og nordiske studier Oppgave: 1. Redegjør komparativt for kristningen av Irland og Norge på grunnlag av de litterære kildene og ta hensikt til følgende aspekt: Når skjedde det? Hvordan skjedde det? Hvilke konsekvenser hadde kristningen politisk og litterært? […]

Anarkistiske leveregler II …eller la oss heller kalle dem rettningslinjer ;)

januar 19, 2015

0

1757906_f520

Forts. fra https://bjornhalldal.com/2014/12/18/anarkistiske-leveregler/…10. Aldri ha sinne i sinnet… 11. Hjelp din nabo og oppsøk din nabo for å få hjelp til det du trenger. Man gir og man tar, slik går verden rundt. 12. Gjør en god gjerning du ikke får noe tilbake for, bortsett fra gleden over å gjøre den hver dag. 13. Vi lever […]

Aksjonsgruppe mot fattigdom og hjelmløshet i Norge.

desember 20, 2014

0

kjell gunnar

Nå er det vinter og de fattige og hjemløse trenger hjelp fra sine medmennesker mest av alt på året. Dette er en uoffisiell gruppe opprettet 20.12.2014 med formål med å aksjonere (markeringer, gave innsamlinger, fakkeltog, utdeling av mat, drikke, penger til fattige, praktiske (lovlige!) aksjoner for å skape reaksjoner i systemet) for å bekjempe fattigdommen […]