Keltisk Sivilisasjon – Fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f. Kr. – 1000 e. Kr.)

mai 7, 2017

0

Oppgavetekst: Ta for deg de to skriftlige kildene vi har om kelterne på kontinentet: det skrevet av kelterne selv og det som er skrevet av romerske (og greske) forfattere: a) beskriv kildenes kvalitet og informasjonsverdi b) hva sier de om kelternes utbredelse, språk og kultur c) hvilken betydning har de hatt for ettertidens oppfatning av kelterne […]

Posted in: Alle

Technology from the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology: Discuss how we may differentiate high-quality handcraft from handcraft of lower quality by studying archaeological objects.

august 8, 2016

0

                                                                        Examination 20.05.2016.                                     […]

Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder.

januar 30, 2016

0

Eksamensbesvarelse 07.01.2016 ARK2011 Høst 2015 Forhistorisk arkeologi Det humanistiske fakultet. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tid: mandag 4.januar kl 10:30 – torsdag 7.januar kl 14:30 Innlevering: Fronter Oppgave 3: Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder. En analyse av bostedsfortolkning, problemer og muligheter: I Norge […]

Posted in: Alle

Drøft neolitiseringsprosessen i Skandinavia. Sammenlikn minst to geografiske regioner

januar 5, 2016

0

I denne teksten vil jeg drøfte overgangen fra mesolitikum til neolitikum ved Vistehola i Norge og Åmose i Danmark. Ut ifra disse to stedene kan man drøfte likhetstrekk og forskjeller mellom de to områdene. Ved å sette disse to områdene opp i mot hverandre ved innføringen av jordbruket kan man danne seg et bilde av […]

Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler.

desember 18, 2015

0

Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler. Klikk på denne lenken for å lese hele oppgaven: Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler. (.PDF format på Universitetsoppgaven.)

Norrøn og keltisk kultur: Kristningen av Irland og Norge.

desember 17, 2015

2

Eksamensbesvarelse 27.11.2015 MAS1510 Høst 2015 Innføring i norrøn og keltisk kultur. Det humanistiske fakultet. Institutt for lingvistiske og nordiske studier Oppgave: 1. Redegjør komparativt for kristningen av Irland og Norge på grunnlag av de litterære kildene og ta hensikt til følgende aspekt: Når skjedde det? Hvordan skjedde det? Hvilke konsekvenser hadde kristningen politisk og litterært? […]

Anarkistiske leveregler II …eller la oss heller kalle dem rettningslinjer ;)

januar 19, 2015

0

Forts. fra https://bjornhalldal.com/2014/12/18/anarkistiske-leveregler/…10. Aldri ha sinne i sinnet… 11. Hjelp din nabo og oppsøk din nabo for å få hjelp til det du trenger. Man gir og man tar, slik går verden rundt. 12. Gjør en god gjerning du ikke får noe tilbake for, bortsett fra gleden over å gjøre den hver dag. 13. Vi lever […]