Talsmann for folk av finsk avstamming i Norge skriver brev til Statsminister Jens Stoltenberg

Posted on mai 9, 2013

25


1200008406

Kjære Statsminister Jens Stoltenberg:

Undertegnede har registrert at visse mennesker her i Norge får bistand og særrettigheter grunnet sin kulturelle/ religiøse bakgrunn. Dette er visst mulig selv for tredjegenerasjons innvandrere. Dette synes jeg jo i utgangspunktet er fint og flott, men jeg kan ikke se jeg som halvfinne og andre av finsk opphav får noe tilrettelagt av det offentlige slik at vi også kan leve ut vår kulturarv. Derfor har jeg på vegne av oss med finsk opphav notert noen få beskjedne krav vi vil anta er en ren formalitet å få gjennomslag for:

1: Vi krever at det bygges offentlige saunaer i alle offentlige bygg ment for å romme mer enn 200 personer. Dette slik at vi av finsk avstamning skal kunne ha et sted å meditere og ikke minst kunne pleie vår kultur uansett hvor vi er i Norge.

2: Vi krever at det plantes bjørk i umiddelbar nærhet av alle offentlige saunaer. Dette fordi vi av finsk opphav har behov for å piske oss selv og andre med fersk bjørkeris når vi sitter i en sauna (regner med dette går greit da den norske stat allerede sponser koranskoler der pisking også er en del av kulturen).

3: Vi krever fritak for moms og alkoholavgifter på Finlandia og Koskenkorva på alle Norges vinmonopol. Dette er hellig drikk for en finne og det bør også tilrettelegges på arbeidsplassen så vi kan konsumere dette 5 ganger om dagen med hodet vendt mot Helsinki i en sauna. Det kan hende vi utbasunerer uforståelige ting etter høyt inntak av vår hellige drikk, men vi finner er beskjedne og krever ikke høye tårn å gjøre dette fra. I noen tilfeller er vi så beskjedne at vi gjør det under et bord til og med.

4: Vi krever fritak for moms på saunaovner og nødvendig stein i knyttnevestørrelse. Steinene skal ikke benyttes til steining (som i andre kulturer den norske stat sender penger), men de er kun der for å øke varmelagringen når vi pøser på vann som damper opp fra ovnen.

5: Vi krever retten til å sprade rundt i Adams/ Evas drakt etter eget forgodtbefinnende. Dette er ofte nødvendig når man kommer ut av saunaen. Dersom statsministeren har sett litt finsk fjernsynsteater vet han at dette er helt naturlig for enhver finne. At man samtidig har et bjørkeris i ene hånda og ei flaske Koskenkorva i den andre mens man utbasunerer noe uforståelig for nordmenn flest er også helt naturlig og ikke noe politiet bør bry seg med.

Vil til slutt takke statsministeren for at han tok seg tid til å lese gjennom de beskjedne kravene vi av finsk avstamning har å komme med. Det koster den norske stat lite å etterkomme disse kravene og det vil helt klart bidra til et mer kulturrikt Norge. Derfor håper vi det fort kan komme tiltak som vil bedre situasjonen for oss av finsk avstamming.

Med vennlig hilsen

Arnt Roar Kvile

(Talsmann for folk av finsk avstamming i Norge)

sauna-resort

PS: Dette er en videreformidling av et brev jeg fikk, som var sendt fra talsmann for folk av finsk avstamming i Norge til statsministeren. Det har blitt sendt til statsministeren, og det er ikke jeg som har skrevet det.

Posted in: Alle