Hvordan norrøn tro forsvant.

Posted on januar 27, 2014

4


b824aa_d5a0b2ffc72d3d9628dbf1981b359f1f

I norrøn tro er verden rund som en flat skive omringet av Jotunheimen og Utheim. I midten av denne skiven lå Midtgard, menneskenes  hjem. Æsene ryddet plass og skaffet bosteder for både mennesker og æser. Dette kan tyde på at en stor del av norrøn mytologi er en beretning om hva som har skjedd. Kanskje Æsene var krigere og nybyggere, noe som var en normal kombinasjon i nord-Europa i antikkens tid (da den norrøne filosofien mest sannsynlig oppstod).

300px-Yggdrasil

Odin betyr ånd og kan symbolisere alt fra en sjel, en fødsel (som også omtales som ånd i Heimskringla) men mest av alt solen som Odins ene øye, som står som det mest sentrale i alle religioner og kulturer. Etter kristendommens religiøse maktovertakelse for 1000 år siden ble hovene om til kirker og Odin ble det samme ordet som i dag er «ond». Dette finner man også koblinger til i engelsk språk og andre nord-europeiske språk. Skal en ny religion inn, så må den gamle bli «ond».

Politikken ble i hovedsak drevet av folkevalgte småkonger, men også arverettigheter – noe som ofte førte til konflikter. Mange Hover var politiske samlingsplasser som mest sannsynlig fungerte som den tidens folkestyre. F.eks. at folk hadde muligheten til å rekke opp hånden til småkongen for å nevne problemer som måtte løses. Disse hovene var også rituelle samlingsplasser og gudshus der de tilba Tor, Odin og Frøya, kjærlighetsgudinnen som var en av de mest sentrale gudene i norrøn mytologi:

froya freya11

Frøya, norrøn kjærlighets- og fruktbarhetsgudinne, datter av Njord og søster til Frøy, av vaneætt. Hun var gift med Od og hadde døtrene Hnoss (‘smykke’) og Gersemi (‘klenodie’) med ham. Frøya var opprinnelig en parallell til Frigg, men synes å ha inntatt dennes plass i gudedyrkelsen. Hun har tilholdssted i Folkvang, i hallen Sessrumne (‘rik på seter’), er eier av en fjærham og smykket Brisingamen, som Loke stjeler og Heimdall vinner tilbake. Kjerren hennes blir trukket av en flokk med katter.

freya8freya3

Frøya er nært knyttet til Odin og deler valen (de som faller på slagmarken) med ham. Halvparten av dem kommer til Odin i Valhall, resten kommer til Frøya. Hun er den vakreste og mest ettertraktede av gudinnene, og i mytene om kampen mellom jotnene og gudene er det et av jotnenes mål å få tak i Frøya. Jotunkongen Trym vil ha henne mot å utlevere Tors stjålne hammer, og jotnen som bygger gudeborgen, Åsgard, skulle ha Frøya i lønn. Hun blir beskyldt for løsaktighet av Loke, som påstår at hun har hatt erotisk omgang med alle æser og alver, også sin egen bror, Frøy. Da hennes mann Od forlater henne, vandrer hun om etter ham og gråter gulltårer.

freya5freya1
Frøya har mange tilnavn: Mardoll, Menglod (‘den smykkeglade’), Gjevn, Syr, Horn o.a., noe som vitner om hennes popularitet.

Kilde: Store norske leksikon.

Mot slutten av 700 tallet. Det hele begynte med vikingskipet og årsaken bak. Vikingenes plyndringer er dokumentert som rask langgang av en fåtalls gruppe menn, mye sabotage, rask tilbaketrekning og mange etterlatte verdier. Dette er ikke beskrivelsen som stemmer med det vi kjenner til i dag om at vikingene var noen kaldblodige plyndrere og sjørøvere.

550406_10151217641064413_1669011971_n

«Et annet og trolig vel så viktig forhold til at vikingene kunne operere relativt fritt langs strender og elver, var den svake politiske organisasjonen i mange europeiske stater. Etter Karl den stores tid (død 814) var det indre oppløsning i Frankerriket. På de britiske øyene fantes ennå ikke noe samlet angelsaksisk rike, og irer og slavere har hatt en meget svak politisk organisasjon.» http://snl.no/vikingtiden

3179_10151217634114413_939151840_n

12763_10151217663784413_247050254_n

Mastefeste på et vikingskip.

Vikingskipet ble konstruert av en dansk konge på slutten av 700 tallet. De utformet skipet til å kunne seile langt opp elver og nå strategiske mål. Dette var for å svekke det voksende Hellige Romerske Keiserriket under Karl den Store, som var kristent og alliert med pavemakten. At vikingskipet fort spredde seg til Norge kan vise at Norge og Danmark hadde et tett militært samarbeid.
Vikingene slo først til ved lindisfarne i 793. Her plyndret de også klosteret. Dette var kanskje en symbolsk og strategisk handling da klosteret lå strategisk til for å angripe vestkysten av Norge, de skaffet seg rikdom for å finansiere flere tokter og symbolsk fordi det var et kloster. Religiøs motstand mot kristendommen.

Videre slo de danske og norske vikingene til mot strategiske mål mange steder i det Hellige Romerske Keiserriket. Man kan kalle det en gerilja-krigføring til sjøs.

På slutten av 800 tallet / begynnelsen av 900 tallet angrep de Konstantinopel seirende. En av de største byene i Europa på denne tiden og et enormt handelssenter. Konstantinopel svarte med å leie vikingene inn som Væringer som skulle patruljere middelhavet for islamske skip som var en trussel for det kristne Konstantinopel. Se History Channel dokumentar som også omhandler dette her:

Den kristne filosofien og ekspansjonen utover Europa ble tatt med av disse hendelsene som kom etter at vikingskipet gjorde at vikingene kunne nå til byer langt inn i landet gjennom elvene for å nå byer som lå ubeskyttet. Når kristendommen spredde seg til Norge ble motstanden stor og en borgerkrig brøt ut til slutt.

Rundt 900 tallet, da det hedenske offerritualet vi kjenner som Julen ble flyttet fra 12. januar til 25. desember for å forene den norrøne feiringen med den kristne for i en politisk prosess om å kristne Norge. (Som jeg dokumenterer i denne artikkelen kalt «Historien om julen» https://bjornhalldal.com/2013/12/13/historien-om-julen/)
Dette viser at hedningene viste sosial omtanke for de nye kristne i landet ved å forskyve sin egen høytid. Ettersom dette var en del av en politisk prosess er det stor grunn til å tro at det var stor tvang og stort press for å få det hedenske folket til å gå med på dette. Det var likevel en hedensk konge, Håkon den Gode, som innførte den nye datoen for feiring av Julen (også kalt Jolablot/Juleoffring). Dette kan bety at det var en innføring basert med argumenter til folket om samhold, felleskap og likeverd med de kristne. Men mest av alt en politisk forening med resten av det kristne Europa. 100 år senere kappet de hodet av hverandre.

Stiklestad er et sted med et velkjent slag der Olav II «den Hellige» Haraldsson (http://snl.no/Olav_Den_Hellige) ble drept under kristningen av Norge av motstandsmannen Tore Hund. I slaget på Stiklestad 1030 var han en av lederne for bondehæren og tok blodhevn over kongen med det samme spyd som hadde voldt brorsønnens bane.  http://snl.no/Tore_Hund. Dette var en borgerkrig mellom Olav II Haraldsson sin hær og bondehæren (det norrøne folket) som kom seirende ut av slaget på Stiklestad. http://snl.no/Slaget_p%C3%A5_Stiklestad.

1200px-Stiklestad (1)

Olav II «den hellige» Haraldsson var ikke kulturelt norsk, eller norrøn. Han hadde vært utenlands siden han var 12 år gammel og ankom landet med 50 skip etter å ha blitt kraftig påvirket av Karl den stores kristne tanker, og hellige romerske keiserrike etter å ha vært bosatt der i mange år. Han allierte seg med en rekke kristne forbundsfeller i forskjellige land og gikk inn for en kristen invasjon av Norge. Han ble møtt av en bondehær som i følge Snorre sagaene var på 14 000 menn og tapte slaget på Stiklestad hvor han selv også døde. At han døde førte til at han ble en helgen og en rekke helgensymboler ble satt opp over alt av ham og han ble et ikon for kristningen av Norge som nå spredde seg gjennom landet med både truende og voldelige metoder.

Og kristne gudshus, kirker som ble plassert på de gamle, norrøne Hovene spredde seg fort etter dette: «I mellomalderen var det meir enn 1000 stavkyrkjer i Noreg.» http://www.vest-telemark.museum.no/sider/tekst.asp?side=79

Kildene jeg har brukt for å skrive denne «analysen» og historiske beretningen som ikke er med i denne teksten er tatt ut ifra mange bøker jeg har lest, kombinasjoner av fakta fra bøker for å sette dem opp i mot hverandre for å finne ut hva som er mest sannsynlig gjennom å kombinere en rekke forhold rundt denne tiden. Dokumentarer, forelesninger, leksikon osv. Om noen har innspill for å utdype denne historien er det veldig fint og kan skrives i kommentarfeltet. 🙂