Livet er en illusjon.

Posted on januar 31, 2014

0


images (10)

Livet er en illusjon. Døden er det eneste virkelige. Da det er det eneste som er helt sikkert at kommer til å skje i livet vil det gjøre livet som en drøm du en dag vil våkne opp av, og da våkne opp til intet. Vi er alle vandrende kompost. Slik at våre etterkommere kan spise fruktene fra trærne som vokser opp fra jorden vi blir til.

Dette er det eneste vi vet med sikkerhet.

Hva som skjer etterpå kan man bare fundere over, eller gjøre som religiøse ledere: Misbruke tanker om etterlivet og eksistensen vår til å styre befolkninger ved en form for religiøs fascisme basert på tankekontroll. Siden folk ikke vet, så er det lett å overbevise dem om noe. En tanke så sterk at de er villige til å kjempe, drepe og dø for en tanke, en spirituell tilhørighet, og en drøm om at man får et paradis i etterlivet, som vi ikke kan vite noe som helst om – om det i det hele tatt eksisterer, og ikke bare er det nok at en selv skal tro men enten skal man presse disse psykopatiske tankene over på andre. Eller så skal man dominere eller slakte dem ned. Hvorfor er denne tanken så sterk når det kun er en illusjon? En drøm.
Livet er ikke en gang virkelig, og vi er alle som ubetydelige maur hvis liv er like mye verdt som den mauren som blir trampet over av en jogger i skogen. Et vulkanutbrudd eller en meteor som utrydder hele menneskeheten kommer på en lang nok tidsskala til å forekomme, så vi lever i tillegg til alt dette andre på en tikkende bombe.

Dommedagsprofetier basert på astronomiske utregninger og astrologiske teorier har smittet seg inn i de moderne verdensreligionene som en inntektskilde, og mens vi er i troen om at vi lever i «vitenskapens samfunn» hvor alle burde innse den kanskje depressive realiteten av at «livet er en illusjon», så er tanken om at det er noe mer så sterk hos mennesket at den ødelegger den tiden vi har her.

Posted in: Alle