Kjærlighet gjennom trygghetsfølelse, trygghetsfølelse gjennom kjærlighet.

Posted on desember 9, 2014

0


yhri_psa22_no

I et kjærlighetsforhold vil man ofte påta seg far- og morsroller ovenfor sin seksuelle partner i forhold til «oppverting» av partneren under forskjellige perioder i livet. Noen ganger må den ene ta vare på den andre, og dette går begge veier. Etterhvert som livet går opp og ned, så må man stå sammen slik fedre og mødre gjør instinktivt ovenfor sine barn i naturen. Kjærlighetsfølelsen vi kjenner til er en mystisk følelse vi kjenner til ved mange sider av livet og gjennom mange forskjellige grener. Den fra foreldre til barn, fra barn til foreldre, fra venner og den seksuelle som kan være den mystiske av dem alle.

Det er dermed mest sannsynlig derfor mennesker flest finner seg partnere eller føler seg tiltrukket av personer som gir assosiasjoner til trygghetsfølelser relatert til barndom eller tidlig ungdom hvor mennesker er mest følsomme for å ta i mot følelsesmessige impulser og utvikle seg videre ut ifra dette. Et barn med mye stress og/eller utrygghet i barndommen har f.eks. lettere for å utvikle konsentrasjonsvansker og så gjøre det dårligere på skolen.

Trygghet er minst like viktig for barn og oppveksten som for menn og kvinner i voksen alder.

Menn skaffer seg partnere av ulike grunner, men også for å skaffe seg en trygget for 1) få barn 2) seksuell tilfredsstillelse 3) sosialt samvær med en person mannen føler seg sterkt tilknyttet til. Hos kvinner finner vi en 4. faktor, som er den økonomiske trygghetsfølelsen. Denne finner man ikke hos alle kvinner, ofte kan det være tvert imot. At kvinnen har en omsorgsfølelse og vil være en større bidragsyter enn mannen. Men instinktivt, naturlig og statistisk beregnet kan vi se at det forekommer oftere hos kvinner enn hos menn.

Kvinner gifter seg oftere inn i rikdom enn menn hvor det da ofte er eldre menn. Menn gifter seg oftere på grunn av seksuell tiltrekningskraft fra en ofte mye yngre partner (kosmetisk), seksuelt og får oftere relativt mye yngre partnere enn kvinner.

Når foreldre blir eldre og barna voksne, så snur barn- og foreldrerollen rundt. Da er det de nå voksne barna sitt ansvar å passe på sine eldre foreldre. I dag har man mange velferdsordninger som hadde vært unødvendige om den vestlige verden levde i et mer sammensveiset samfunn når de kommer til familierelasjoner. Barna velger ofte å sende foreldrene sine på eldrehjem i stedet for å passe på dem hjemme, og hjemmehjelp erstatter omsorg fra barna.

I likhet med at foreldres plikt ovenfor barna når de er små er blant annet å gi dem en trygghetsfølelse gjennom oppveksten, så blir det barnas plikt å gi den samme trygghetsfølelsen tilbake til foreldrene når de blir voksne, og foreldrene blir gamle.

trygghet_samhold_stoette_uro