Anarkistiske leveregler.

Posted on desember 18, 2014

2


1757906_f520

1. Det er ingen mening med livet bortsett fra den meningen du lager selv. Livet er din gave, dine valg, din historie. Ikke la noen andre lede deg i en retning du ikke selv ønsker å ta og/eller ikke føler at er det rette for deg. Om lover og regler fungerer destruktivt ovenfor din livskvalitet burde du (så lenge disse lovene ikke har en fungerende hensikt i å sikre andres frihet) ignorere lovene i protest mot dem, nekte å betale eventuelle bøter og gjøre hva du kan for å fremme dine synspunkt vedrørende loven(e) og kjempe for din medfødte frihet til å utføre handlinger som ikke plager, er til skade, er til fare for andre på noe som helst slags vis.

2. Vi er alle vandrende kompost. Vi er alle likeverdige. Du er ikke viktigere enn jorden som kroppen din blir til etter at du råtner og dør, slik at (f.eks) et epletre kan vokse opp av jorden kroppen din blir til for å brødfø de neste generasjoner. Det er meningsløst å plage andre med overnaturlige ideer om at det skulle være noe mer enn det. Det eneste man når frem til med det er å leve et liv i frykt for døden og kaste bort den lille tiden man har her. Lev i nået. Å leve her og nå, kontinuerlig, uten noe håp eller forventninger om hva som skal skje i fremtiden er den eneste måten man kan frigjøre seg selv på.

3. Aldri adlyd ordre som: A) er til fare for å skade noen andre enn deg selv. Om du er i fare for å skade deg selv skal du velge om du vil/ikke vil utføre oppgaven av egen, fri vilje. B) Som er til fare for å påføre et annet menneske psykiske eller fysiske skader. C) Som fungerer mot sin hensikt. D) Som vil føre til en pågående- eller revolusjonerende negativ utvikling. E) Som er utstedt av statlige eller kommunalt ansatte eller innen lovverk som kan ha et planlagt kontroll- eller overvåkingsrelatert formål til skade for folkets frihet.

4) Ikke bland deg inn i andres affærer med mindre noen er i fare for å utgjøre skader på- eller frarøve en annen persons frihet med mindre man selv ikke griper inn. Forsøk i så fall å løse konflikten uten voldelige/fysiske midler eller midler som kan føre til verre konsekvenser på et senere tidspunkt.

5) Familielivet er hellig! Lover, uskrevne regler eller arbeidspraksis hos den statlige instansen det gjelder ovenfor familielivet (forbundet med foreldre til barn, kjærester, samboere og gifte par med eller uten barn) må jobbe aktivt for å styrke familielivet, familiers sikkerhet og forhindre og gripe inn i alvorlige familiære saker kun der det er absolutt nødvendig (som f.eks. seksuelle overgrep, vold i hjemmet og annen mishandling eller frihetsberøvelse) for å styrke barnas frihet under barndommen og ellers holde hovedfokus på utdanning. All utdanning skal være valgfritt. Alle med utdanning og pedagogisk erfaring og/eller interesse oppfordres til dette frivillige arbeidet i tett samarbeid med barnas foreldre mot kost og losji.

6) Legaliser selvforsvar. Der det er hevet over enhver tvil at en, eller et mindretall av personer har blitt angrepet av en eller flere andre personer skal ingen form for straff treffe de som ble satt i den situasjonen av de som evt. brøt leveregel nr. 7. Hvis ikke brudd på leveregel nr. 7. går alle fri, men alle straffes om noen tar opp emnet det gjaldt noen gang igjen. Straff i dette tilfellet vil innebære forvisning fra lokalmiljøet. Skal man lage et (omtrent) lovløst, men fredfylt samfunn kan man ikke godta gjentagende voldsepisoder eller folk som nekter å slutte fred. Om det er en uenighet som skyldes årsaker hvor parten som ikke vil slutte fred har gode grunner (blitt frastjålet noe, noe ødelagt, en utilgivelig tidligere episode eller annet som trenger mer oppfølging), så skal lokalsamfunnets ti eldste gå sammen og drøfte hva som skal bli gjort for å løse konflikten og partene må enten bli enige i beslutningen eller forvises fra lokalsamfunnet (i en viss tid, og inntil konflikten klart og tydelig er over).

7, Aldri start en krangel eller voldelige handlinger med mindre du allerede har forsøkt alle metoder gjennom saklige og siviliserte samtaler for å få løst en konflikt der de ti eldste også har blitt enige om at du har rett (se leveregel nr. 6). Minst 3. dokumenterte forsøk på saklig debatt hvor motparten ikke har forsøkt å løse problemet fra sin side så skal saken ansees som rettferdig selv om den som føler seg krenket retter opp i feilen som har blitt begått med fysiske metoder. Det vanligste vil uansett være å løse slike problemer gjennom dueller som tvekamp, taudraing, sjakkturnering, pokerspilling etc.

8. Man trenger ikke bøker for å forstå hva som er rett og galt å gjøre i enhver situasjon. Tenk selv og bruk din egen dømmkraft og magefølelse hvis du havner i en (f.eks) skremmende eller stressende situasjon og du ikke vet hva du skal gjøre.

9. Boikott og protester i mot all form for uredelig maktbruk med psykopatiske kjennetegn fra folk i (som oftest statlige) maktposisjoner. Eksempler på dette kan være kontroll, overvåking, barnevern som griper inn i problemfrie familieforhold (inntil de kommer inn i bildet ofte), politi som forsøker å ransake deg tilfeldig eller ha razziaer uten rettmessig grunn. Husk: Lovverket er som et mattestykke som aktor og dommer skal forsøke å få til å gå opp. Skaff deg advokat som kan hjelp deg med din side av ligningen (metaforisk).

10. ALDRI HA SINNE I SINNET! Balanse i livet er nøkkelen til positiv fremgang og et lykkelig liv. Lev i fred og ro, og aldri glem hovedregelen fra vår kjære politimester Bastian:

10702085_10152867846399413_5343599632528319177_n (1)

Posted in: Alle