Browsing All Posts published on »januar, 2016«

Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder.

januar 30, 2016

0

Eksamensbesvarelse 07.01.2016 ARK2011 Høst 2015 Forhistorisk arkeologi Det humanistiske fakultet. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tid: mandag 4.januar kl 10:30 – torsdag 7.januar kl 14:30 Innlevering: Fronter Oppgave 3: Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder. En analyse av bostedsfortolkning, problemer og muligheter: I Norge […]

Drøft neolitiseringsprosessen i Skandinavia. Sammenlikn minst to geografiske regioner

januar 5, 2016

0

I denne teksten vil jeg drøfte overgangen fra mesolitikum til neolitikum ved Vistehola i Norge og Åmose i Danmark. Ut ifra disse to stedene kan man drøfte likhetstrekk og forskjeller mellom de to områdene. Ved å sette disse to områdene opp i mot hverandre ved innføringen av jordbruket kan man danne seg et bilde av […]