Drøft neolitiseringsprosessen i Skandinavia. Sammenlikn minst to geografiske regioner

Posted on januar 5, 2016

0


I denne teksten vil jeg drøfte overgangen fra mesolitikum til neolitikum ved Vistehola i Norge og Åmose i Danmark. Ut ifra disse to stedene kan man drøfte likhetstrekk og forskjeller mellom de to områdene. Ved å sette disse to områdene opp i mot hverandre ved innføringen av jordbruket kan man danne seg et bilde av neolitiseringsprosessen og dens utvikling og sette dette i kontekst. Disse to områdene skiller seg også betraktelig fra hverandre slik at vi kan sammenligne et dansk jordbrukssamfunn med et norsk Natufisk-samfunn.

Les hele oppgaven i .pdf format her: Drøft neolitiseringsprosessen i Skandinavia. Sammenlikn minst to geografiske regioner

Vistehola i Norge:

-d=85&p=1892&t=4&

Vannstands-endringer i Danmark:

the neolitthisation of Denmark

Dykker-arkeologi:

303095_undervannsarkeologi_None

Les hele oppgaven i .pdf format her: Drøft neolitiseringsprosessen i Skandinavia. Sammenlikn minst to geografiske regioner