Browsing All Posts filed under »Alle«

Keltisk Sivilisasjon – Fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f. Kr. – 1000 e. Kr.)

mai 7, 2017

0

Oppgavetekst: Ta for deg de to skriftlige kildene vi har om kelterne på kontinentet: det skrevet av kelterne selv og det som er skrevet av romerske (og greske) forfattere: a) beskriv kildenes kvalitet og informasjonsverdi b) hva sier de om kelternes utbredelse, språk og kultur c) hvilken betydning har de hatt for ettertidens oppfatning av kelterne […]

Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder.

januar 30, 2016

0

Eksamensbesvarelse 07.01.2016 ARK2011 Høst 2015 Forhistorisk arkeologi Det humanistiske fakultet. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tid: mandag 4.januar kl 10:30 – torsdag 7.januar kl 14:30 Innlevering: Fronter Oppgave 3: Fra stolpehull til kulturhistorie. Diskuter problemer og muligheter i tolkninger av bosetningsspor fra sen-neolitikum og bronsealder. En analyse av bostedsfortolkning, problemer og muligheter: I Norge […]

Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler.

desember 18, 2015

0

Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler. Klikk på denne lenken for å lese hele oppgaven: Gresk og romersk religiøsitet: Drøft hvordan religiøsitet kommer til uttrykk i det arkeologiske materialet i antikken. Bruk eksempler. (.PDF format på Universitetsoppgaven.)

Norrøn og keltisk kultur: Kristningen av Irland og Norge.

desember 17, 2015

2

Eksamensbesvarelse 27.11.2015 MAS1510 Høst 2015 Innføring i norrøn og keltisk kultur. Det humanistiske fakultet. Institutt for lingvistiske og nordiske studier Oppgave: 1. Redegjør komparativt for kristningen av Irland og Norge på grunnlag av de litterære kildene og ta hensikt til følgende aspekt: Når skjedde det? Hvordan skjedde det? Hvilke konsekvenser hadde kristningen politisk og litterært? […]

Aksjonsgruppe mot fattigdom og hjelmløshet i Norge.

desember 20, 2014

0

Nå er det vinter og de fattige og hjemløse trenger hjelp fra sine medmennesker mest av alt på året. Dette er en uoffisiell gruppe opprettet 20.12.2014 med formål med å aksjonere (markeringer, gave innsamlinger, fakkeltog, utdeling av mat, drikke, penger til fattige, praktiske (lovlige!) aksjoner for å skape reaksjoner i systemet) for å bekjempe fattigdommen […]

Anarkistiske leveregler.

desember 18, 2014

2

1. Det er ingen mening med livet bortsett fra den meningen du lager selv. Livet er din gave, dine valg, din historie. Ikke la noen andre lede deg i en retning du ikke selv ønsker å ta og/eller ikke føler at er det rette for deg. Om lover og regler fungerer destruktivt ovenfor din livskvalitet […]

Kjærlighet gjennom trygghetsfølelse, trygghetsfølelse gjennom kjærlighet.

desember 9, 2014

0

I et kjærlighetsforhold vil man ofte påta seg far- og morsroller ovenfor sin seksuelle partner i forhold til «oppverting» av partneren under forskjellige perioder i livet. Noen ganger må den ene ta vare på den andre, og dette går begge veier. Etterhvert som livet går opp og ned, så må man stå sammen slik fedre […]